1-ورودی (شامل جا کفشی و جای تعویض لباس )

1-1 سرویس عمومی خانه که درب آن به فضای ورودی باز شود .

1-2 راهرو با فضایی که یک سر آن به ورودی و سر دیگر آن به اتاق خواب مهمان ختم شود .

(می توان براساس اندازه پلان چند اتاق خواب برای مهمان در نظر گرفت که هر کدام هم سرویس مخصوص به خود داشته باشند.)

 

(می توان براساس اندازه پلان چند اتاق خواب برای مهمان در نظر گرفت که هر کدام هم سرویس مخصوص به خود داشته باشند.)

2-فضای نشیمن : از ورودی که بگذریم داخل فضایی شویم که حکم یک هال خصوصی را دارد .
3- آشپزخانه که باید نهایت سعی خود را بکنید که به قسمت ورودی نزدیک باشد .و درب آن به نشیمن باز شود.

آشپزخانه را به 2 ذون سرد و گرم تقسیم کنید .که آشپزخانه گرم حدالامکان روبروی فضای ناهارخوری قرار بگیرد.
4-راه پله :می توان راه پله را بیرون ورودی تعبیه کرد ولی اگر در داخل راه پله داشتید سعی کنید این راه پله از هال خصوصی به طبقه بالا امتداد یابد.

5-فضای ناهاخوری :در مقابل آشپزخانه فضایی را یا با دیوارهای پارتیشن و یا با کمدهای دکور زیبا و یا با سکوها و پله ها که در سطح اختلاف ارتفاع ایجاد می کنند .به وجود آورید .تا فضایی برای میز ناهارخوری باشد .

6-پذیرایی

7-فضای شمینه

طبقه بالا :

1- از پله ها که بالا آمدید یک ورودی و فضا برای سرویس ها و kitchenet

2- و بعد با توجه به void ها و شکافهایی که در کف ایجاد کرده اید و با توجه به تعداد افراد خانواده اتاق خوابهایی در نظر بگیرید.

برای اتاق خواب بزرگ بهتر است سرویسهای خصوصی طراحی کنید.

فعلا تا اینجا داشته باشید تا بعد.